IUP-samtal

Hej! Det är nu dags för er vårdnadshavare att boka in en tid då vi ses över Teams för vårens IUP-samtal. Bokningen sker på samma vis som när vi hade Lära känna-samtalen i höstas. En vårdnadshavare går in och bokar via länken. Om båda vårdnadshavare vill delta i mötet behöver ni meddela mig det så Läs mer…

Information till vårdnadshavarna angående Coronaviruset – COVID-19

Vi har idag fått nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller för- och grundskola och beslutet gäller fr o m 201201. Den nya rekommendationen innebär att symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad Covid-19. För de elever som har växelvis boende där ena vårdnadshavaren är sjuk i Covid-19 Läs mer…

Corona-åtgärder fr.o.m. 17 november

Information till vårdnadshavarna angående Coronaviruset – COVID-19 Vi har nu fått nya riktlinjer om hur vi i Karlstads kommun ytterligare kan förhindra smittspridningen av Coronaviruset.Detta gör vi för att begränsa kontakten mellan våra skolor så mycket som möjligt. Därför gör vi ytterligare ett antal åtgärder, bland annat för att elever inte ska förflytta sig från Läs mer…

Från föräldramötet

Hej! Länk till videon: https://youtu.be/SKEpXYTpeIY Här kommer powerpointen från mötet. Föräldramöte 200910 Vi missade en fråga kring leksaker:Räknas Cyklar, sparkcyklar, skateboards som egna leksaker och ska inte användas på skoltid?Svar: Ja. Dessa åkdon får inte användas under skoltid. Dock så får de tas med till skolan, t.ex. när fritids anordnar aktivitet som innefattar dessa.