Veckobrev v.37

Spela upp inlägg

Hej!

Den här veckans bokstav har varit Mm, och den har vi jobbat med under hela veckan på olika sätt. Vi jobbar enligt ett arbetsschema med varje bokstav och där ingår flera olika moment. Vi tränar mycket på att forma bokstäverna rätt. De flesta bokstäver börjar man skriva uppifrån. Att hålla pennan rätt är också något som vi tränar på.
Den här veckan introducerades iPad i arbetsschemat, och hur vi kommer att jobba med veckans bokstav med hjälp av iPad också.
I matematiken har det handlat om talen 0, 1, 2 och 3. Både att dela upp tal och att skriva siffrorna på rätt sätt.
I engelskan jobbar vi med att lära oss färgernas namn.
Vi har haft vårt första klassråd där vi bland annat har utsett klassens elevrådsrepresentanter.

Vill påminna om att vi varje dag är ute, både på rast och har en del lektioner utomhus också, så det är viktigt att ha kläder här i skolan så att man kan vara utomhus oavsett väder. Regnkläder, stövlar och extrakläder är bra att ha här.

När det gäller de Digitala samtyckena så saknar jag fortfarande svar/bekräftelse från en del vårdnadshavare. Var vänliga gå in och fyll i er uppgifter så att jag får tillgång till era mailadresser.

Föräldramötet är flyttat!
P.g.a klassfotbollen har vi beslutat att skjuta på mötet en dag.
Föräldramötet är alltså torsdagen 10 september kl.18.00
Under föräldramötet behöver vi välja två representanter från klassen till föräldrarådet. Fundera på om ni vill vara klassens representant och anmäl sedan intresset under mötet när vi når den mötespunkten.

Lära känna-samtal
Samtalet sker via videolänk och både vårdnadshavare och barn ska delta.
Ni kan nu boka in er för samtal via länken nedan. Tider finns tillgängligt från 15 september till 2 oktober. Inför samtalet får ni idag (fredag 4/9) hem ett samtalsunderlag som ni fyller i tillsammans med ert barn. Detta underlag vill jag ha åter senast 9/9.
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Lraknnasamtal1@karlstadskommunonline.onmicrosoft.com/bookings/

Kommande:
⇒ 10 september kl.18.00 – Föräldramöte via Teams. Inbjudan kommer via mail.
⇒ 14 september – Studiedag. Fritids är öppet som vanligt.
⇒ 15 september – Föräldraråd, kallelse kommer när det närmar sig.

v. 37

måndag 7/2       Veckans läsläxa skickas med hem.

tisdag 8/2

onsdag 9/2      Idrott

torsdag 10/2   Kom ihåg läsläxan.

fredag 11/2     Musik med Maria.

Trevlig helg!

Hälsningar Pernilla

 

Lämna ett svar