Du måste kontrollera och eventuellt uppdatera dina kontaktuppgifter snarast möjligt.

Spela upp inlägg

Tack för ert samarbete genom att läsa nedanstående.

Det är av yttersta vikt att skolan har dina uppdaterade kontaktuppgifter i vårt system Dexter. Tyvärr har det visat sig att många uppgifter saknas eller inte stämmer. Det är endast en handfull elevkort i 1B som är helt korrekt ifyllda. Anledningen till detta tror jag är flera; att man tror att uppgifterna stämmer eftersom man får både sms och mail idag, inte förstår varför det är så viktigt, tror att det är krångligt eller inte vet hur man gör.

Oavsett anledning vill jag att att du går in och kontrollerar att allt verkligen är rätt. Så även om du under denna vecka fått både sms och mail vill jag att du tar dig tid och kontrollerar kontaktuppgifterna. Det går snabbt och det är enkelt. Tack på förhand!

Varför så viktigt? Jag får sms och e-mail idag och klassföreståndare har fått mina aktuella uppgifter.

Jag får sms/e-mail och mail idag: Klassföreståndaren gör ofta egen vårdnadshavar-grupp i sin jobbmail och lägger in alla telefonnummer manuellt. Tidsödande och uppgifterna ägs av klassföreståndaren.

Krisläge: Vid t.ex. brand, attentat på skolan eller snabb nedstängning måste det finnas möjlighet att göra massutskick.

Sjukdom eller skada: I Dexter kan samtliga behöriga på skolan finna ditt telefonnummer och meddela om ert barn t.ex. måste hämtas p.g.a. sjukdom eller skada.

Närvaro/Frånvaro: Det är i Dexter som pedagogen ser vilka elever som har närvaro/frånvaro.

Har ingen frånvaro registrerats och elev inte är närvarande måste pedagogen, inom en viss tid, klicka i ogiltig frånvaro. Det går då automatiskt iväg ett meddelande till vårdnadshavare som därmed har möjlighet att registrerar frånvaro eller får vetskap om att ens barn saknas. Kanske något hänt på väg till skolan och en eftersökning behövs göras. Ni väljer själva om ni vill ha meddelandet via sms och/eller mail. (Se nedan. Bild 9 “Notifieringsinställningar”)

Kanske klasslärare brukar ringa eller skicka ett vänligt sms och fråga varför Dexter inte stämmer. Detta är trevligt men inte alltid möjligt då det kan ta tid innan tillfälle ges att göra detta. Viktig tid som går förlorad om något allvarligt hänt. Det kan även vara vikarie i klassen som endast har tillgång till era kontaktuppgifter via Dexter.

Det är viktigt att ni även registrerar frånvaro när ert barn är borta del av dagen. Det kan vara när ert barn åker till t.ex. tandläkaren. I ett akut läge, t.ex. vid brand är det viktigt att skolledningen kan lita på att samtliga uppgifter i Dexter stämmer.

Klassansvarig pedagog för dagen, som vet att ert barn är borta en timme, är kanske ej kontaktbar p.g.a. skada, vilket innebär att räddningstjänst måste in i byggnaden och leta efter en elev som inte ens är på skolan.

Jag tycker det är krångligt och/eller vet inte hur jag gör.

Här kommer en lathund hur du gör det snabbt och enkelt.

  1. Sök på “e-tjänster karlstad” eller klicka på denna länk https://e-tjanster.karlstad.se

2) Klicka på “Utbildning och barnomsorg

3) Gå in på “Grundskola och fritidshem”

4) Skrolla ner tills du ser “Uppdatera för kontaktuppgifter för elev”

5) Klicka på “Till e-tjänsten”

6) Logga in på valfritt sätt. Om du har BankID på annan enhet, t.ex. mobilen, går du in på mobilen och öppnar upp appen “BankID”

7) Välj “Medborgare”

8) Välj “Min sida” och “kontaktuppgifter”.

9) Fyll i samtliga uppgifter och kontrollera. Det ska även stå ett nummer i fältet “Tel.hem: Om du inte har stationär telefon skriver du in ditt mobilnummer. Glöm ej bekräfta om ändringar gjorts.

10) Du är klar och kan logga ut. Nu vet du varför det är så viktigt att kontaktuppgifterna stämmer och hur enkelt det är att ändra om så behövs i framtiden.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig på min jobbamail: theres.bern@karlstad.se

Stort tack för ditt samarbete!