Har du fått mail ifrån Theres Bern?

Spela upp inlägg

Gokväll! Nu under eftermiddag/ kväll (torsdag) ska samtliga vårdnadshavare ha fått två mail. Ett var ifrån mig, Theres Bern, angående ett förtydligande om svenska-passet. Det andra kom från Pernilla och innehöll morgondagens arbetsschema. Om du mot all förmodan inte fått båda mailen vänlig skicka ett sms till klassmobilen, 070-001 88 29 med din e-mail så jag kan jag lägga till dig på min egna lista.

Att skicka till mig räcker inte utan det är superviktigt att ni går in på Dexter och uppdaterar era kontaktuppgifter, både mail och mobilnummer när dessa ändras. Det är via Dexter som övrig skolpersonal, som inte har tillgång till varken klasstelefonen eller klassföreståndare, t.ex vikarier går in för att få tag i er. Det kan vara att ert barn blir sjuk och måste hämtas. Så är du osäker på om du har uppdaterade kontaktuppgifter gå in och kolla.

Med vänlig hälsning, Theres Bern