Veckobrev v.48

Spela upp inlägg

Så föll de första snöflingorna för i år till barnens förtjusning, och även om snön den här gången inte låg kvar på marken så var det ändå en välkommen “happening” i den här annars så mörka månad. Vi får väl hoppas på en snörik vinter i år som lockar till uteaktiviteter.

Den här veckan har vi i svenskan jobbat med bokstaven Dd. Vi har också tränat oss på att skriva meningar. Vi har pratat om vad en saga är för något och vi har läst några klassiska sagor. Vi har pratat om att en saga oftast börjar med Det var en gång….. och den slutar alltid lyckligt, ofta med frasen: Så levde de lyckliga i alla sina dagar. Tanken är att vi ska skriva egna enkla sagor och då behöver vi först jobba med att lära oss vad en saga är för något och vad som är typiskt för en saga: Vilka karaktärer finns med? Vilken miljö brukar den utspela sig i? Vilka drag är typiska för en saga? Vi kommer under resten av terminen jobba med sagor och berättelser och på så sätt starta upp det egna skrivandet parallellt med att vi jobbar vidare med bokstäverna och arbetsschema i svenska.

Vi läser klassiska sagor.

V. 18
måndag 3/5
tisdag 4/5 Genom projektet skapande skola åker vi idag på fm. till Herrhagen där vi får pröva på att jobba med keramik. Idag 1/2 klassen, andra halvan åker nästa tisdag 11/5.
onsdag 5/5 Idrott med Ulf.
torsdag 6/5
fredag 7/5 Musik med Jonas.

Trevlig Valborg & helg önskar Pernilla & Thora!